Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Ngày 28/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với khoản 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

13/07/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Mục đích nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tạo cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi trực tiếp giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư với Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; qua đó, giúp UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ, sửa đổi, ban hành mới những cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc nếu thuộc phạm vi của Trung ương thì sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa tỉnh. Đồng thời, cung cấp thêm các thông tin về cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tăng cường thu hút đầu tư cho tỉnh, hỗ trợ mở rộng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Nội dung chương trình Hội nghị đối thoại doanh nghiệp bao gồm: (1) Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư về các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến môi trường đầu tư của tỉnh; (2) Chủ tịch UBND tỉnh trả lời trực tiếp hoặc ủy quyền cho Giám đốc các sở, ngành có liên quan trả lời trực tiếp cho doanh nghiệp tại Hội nghị; (3) Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị; chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tiếp tục giải quyết và trả lời doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với các nội dung cần thời gian nghiên cứu, báo cáo kết quả thực hiện; đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thì sẽ chỉ đạo tổng hợp để kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản sau hội nghị.

Thời gian: Dự kiến 01 buổi, lúc 7 giờ 30’, ngày 28/7/2017. Khoảng 110 - 150 đại biểu. Tại Hội trường UBND tỉnh An Giang.
UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng nội dung chương trình chi tiết và lấy ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh và gửi cho các sở, ngành có liên quan trả lời các nội dung kiến nghị của doanh nghiệp./.

Nguồn: Kế hoạch số 407 /KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh


Cẩm Nhung
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh