Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14/05/2018

(Cổng TTĐT AG)- Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 7, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua nhiều nội dung như: Quy định mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tài liệu đất đai; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới lòng đất trên địa bàn tỉnh.

Ban hành chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ban hành nghị quyết xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh; ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2018.

Ban hành Nghị quyết phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy định chính sách hỗ trợ sau đầu tư trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Định mức thu chi phí cai nghiện và đối tượng miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy; thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện và phụ cấp cho cộng tác viên làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp xã, phường, thị trấn; quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang.

Ban hành Nghị quyết về kinh phí mua bảo hiểm tai nạn cho cán bộ hưu trí; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh… và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến đối với các báo cáo chuyên đề: Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Kết quả củng cố, nâng chất hoạt động của các Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã. Công tác quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh đối với CBCC; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các văn bản, báo cáo cần đi sâu phân tích những nội dung trọng tâm, nêu thực trạng với số liệu cụ thể, phân tích nguyên nhân, đề xuất chính sách, giải pháp để khắc phục những tồn tại. Tất cả các báo cáo trình HĐND xem xét, ra nghị quyết phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Theo kế hoạch, Kỳ họp HĐND tỉnh được tổ chức trong 03 ngày tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 11/7 đến  13/7/2018. Thường trực HĐND sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc. Tổ chức đường dây điện thoại tiếp nhận ý kiến cử tri trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp./.

VŨ HÙNG
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh