Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thông tư hướng dẫn cách tính trợ cấp cho quân nhân nghỉ hưu trước tuổi

17/07/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 162/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 151/2016/NĐ-CP về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2017; các chế độ, chính sách hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

     Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ hưu, phục viên, hy sinh, từ trần; quy đổi thời gian công tác; chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng theo quy định của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP nêu trên; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan.

     Về đối tượng áp dụng, Thông tư đề cập đến các nhóm đối tượng: Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; Thân nhân của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong Bộ Quốc phòng; Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

     Theo Thông tư, mức trợ cấp một lần cho quan nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi bằng trợ cấp một lần cho số năm nghỉ hưu trước tuổi cộng với trợ cấp một lần cho thời gian công tác. Cụ thể như: Trợ cấp một lần cho số năm nghỉ hưu trước tuổi = số năm được trợ cấp x 03 tháng x tiền lương tháng bình quân; Trợ cấp một lần cho thời gian công tác = {5 tháng +[(tổng số năm công tác – 20 năm) x ½ tháng]}x tiền lương tháng bình quân. 

     Đồng thời, quân nhân chuyên nghiệp không bị trừ tỷ tệ lương hưu trước tuổi, được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) theo pháp luật bảo hiểm xã hội và theo pháp luật ưu đãi hiện hành nếu đủ điều kiện.


                                                                                    Tấn Mẫm
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh