Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Năm 2018 Phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động

16/04/2018

(Cổng TTĐT AG)- Đó là một trong các mục tiêu Kế hoạch thực hiện Chương trình Việc làm tỉnh An Giang năm 2018 vừa được Sở Lao động, Thương binh và xã hội ban hành tới tổng kinh phí là: 53.881 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 4.128 triệu đồng, ngân sách địa phương 49.753 triệu đồng.

Theo đó, mục tiêu cụ thể năm 2018, phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động, trong đó giải quyết 18.800 lao động thông qua các chương trình, tín dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo, các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; 2.000 lao động thông qua các hộ vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm; 9.000 lao động thông qua việc tư vấn, giới thiệu đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh: 9.000 lao động; 200 lao động thông qua chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Phấn đấu duy trì và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị ở mức dưới 4%. 

Đồng thời, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác lao động việc làm từ tỉnh đến cơ sở, bình quân khoảng 100 người/năm.

Để thực hiện các mục tiêu trên, cần thực hiện các giải pháp: Tạo việc làm từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội; Hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm; Hỗ trợ phát triển thị trường lao động; Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về việc làm bằng nhiều hình thức phù hợp; xây dựng các chuyên mục trên hệ thống thông tin đại chúng, pano, áp phích, tờ rơi, thông qua các tổ chức chính trị - xã hội; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình; Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Chương trình./.

Tin HY
Nguồn KH số 764/KH-SLĐTBXH ngày 12/4/2018
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh