Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang thu hút đầu tư 11 dự án với tổng vốn đăng ký là 5.527 tỷ đồng

08/03/2018

(cổng ttđt ag)- Tính từ đầu năm đến ngày 27/02/2018, toàn tỉnh có 90 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 698 tỷ đồng, giảm 13,46% về số doanh nghiệp và giảm 19,39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, còn có 20 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 110 doanh nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh cũng đã thu hút đầu tư được 11 dự án với tổng vốn đăng ký là 5.527 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2017 số dự án giảm 15% (giảm 02 dự án), tuy nhiên tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 132% (tăng 3.153 tỷ đồng), cụ thể như sau:

Đầu tư trong nước: Trong tháng 02/2018, trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư được 03 dự án với tổng vốn đăng ký là 5.108 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2017 số dự án giảm 57% (giảm 04 dự án), tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 169% (tăng 3.216 tỷ đồng). Như vậy, trong 02 tháng đầu năm 2018, tỉnh đã thu hút đầu tư được 11 dự án với tổng vốn đăng ký là 5.527 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2017 số dự án giảm 15% (giảm 02 dự án), tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 132% (tăng 3.153 tỷ đồng).

Đầu tư nước ngoài: Từ đầu năm đến ngày 27/02/2018, không có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp mới. So cùng kỳ năm 2017, số dự án được cấp mới giảm 01 dự án, số vốn đầu tư đăng ký giảm 197.345 USD; số dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh giảm 01 dự án.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư 259.791.333 USD, tổng vốn thực hiện là 135.373.302 USD (chiếm 52% tổng vốn đầu tư đăng ký)./.
VŨ HÙNG
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh