Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

UBND tỉnh trả lời cử tri thành phố Long Xuyên về xây dựng cầu bắt qua xã Mỹ Hòa Hưng - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

13/06/2018

(cổng ttđt ag)- Cử tri phường Mỹ Bình - Long Xuyên đề nghị UBND tỉnh thông tin cho cử tri biết khi nào tỉnh An Giang thực hiện xây dựng đường tránh Long Xuyên và mong muốn UBND tỉnh đề xuất với Trung ương quan tâm đầu tư cất cầu qua xã Mỹ Hòa Hưng - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Các nội dung này được UBND tỉnh trỉnh trả lời như sau: Đối với Dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên: Đến ngày 10/5/2018, Bộ Giao thông vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ Văn bản số 4861/BGTVT-KHĐT ngày 10/5/2018 về việc phương án điều hòa, điều  chỉnh, sử dụng 10% vốn dự phòng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cho các dự án ODA của Bộ GTVT. Tại mục 3 của Công văn số 4861/BGTVT-KHĐT, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ nhu cầu cần bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho Dự án tuyến nối QL.91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên, khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Dự án này sẽ được triển khai thực hiện.

Đối với dự án cầu bắt qua xã Mỹ Hòa Hưng - quê hương Chủ tịch Tôn  Đức Thắng, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương tại Thông báo kết luận số 396/TB-VPCP ngày 09/12/2016./.

Nguồn: Báo cáo số 328/BC-UBND ngày 06/6/2018
Minh Thư
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh