Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về cơ chế tự chủ lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

09/05/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 27/03/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn số 1182/BVHTTDL-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri An Giang gửi tới kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV ý kiến như sau:

Đề nghị Chính phủ sớm ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ thuộc lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao và Du lịch để địa phương chủ động và thực hiện kịp thời việc đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

Tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập có giao các Bộ xây dựng Nghị định thuộc ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước của cơ quan mình. Theo đó, Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện dự thảo lần thứ 06 để trình Chính phủ phê duyệt (Tờ trình số 62/TTr- BVHTTDL ngày 23/3/2018) và đang chờ Chính phủ xem xét, phê duyệt./.

                                                             Nguyễn Linh
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh