Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

06/06/2018

(Cổng TTĐT AG)- Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh An Giang. Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động như: Xây dựng, quản lý, sử dụng và các hoạt động khác có liên quan nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh An Giang. Không áp dụng đối với Nghĩa trang liệt sĩ.

Theo đó, việc quy hoạch, xây dựng, cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và cơ sở hỏa táng thực hiện theo quy định từ điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ (gọi tắt Nghị định số 23/2016/NĐ-CP).

Ảnh minh họa

Về nguyên tắc quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng: Việc mai táng người chết phải được thực hiện trong nghĩa trang. Trường hợp đặc biệt táng người chết ngoài khu vực nghĩa trang phải được sự chấp thuận của UBND cấp huyện; từng bước thực hiện việc cải tạo, đóng cửa, di chuyển các nghĩa trang phân tán gây ô nhiễm môi trường; nghĩa trang phải có tường, rào, trồng cây xanh bao quanh để có cảnh quan, khuôn viên riêng biệt; nghĩa trang cấp thành phố phục vụ nhu cầu người dân thành phố; nghĩa trang cấp huyện để phục vụ khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn; nghĩa trang cấp xã phục vụ nhu cầu nhân dân sinh sống trên địa bàn và những người có nguồn gốc tại địa phương; việc quản lý nghĩa trang phải tuân thủ quy định của pháp luật và Quy định này, phù hợp phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, nếp sống văn minh, tiết kiệm đất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; người sử dụng dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và chủ đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng có trách nhiệm quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng phải tuân thủ theo quy định này và các quy định hiện hành khác có liên quan; cơ quan quản lý nhà nước về nghĩa trang theo phân cấp của UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; kiến nghị hoặc xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn theo thẩm quyền.

Các đơn vị quản lý, khai thác và sử dụng nghĩa trang có trách nhiệm lập quy chế quản lý nghĩa trang đối với các nghĩa trang do mình quản lý. Nội dung quy chế quản lý nghĩa trang thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP.

Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP. Việc lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân được thực hiện theo 4 quy định tại Điều 28 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP.

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước đối với hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nội dung tại Quy định này; chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các sở, ngành chức năng của tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng đối với các lĩnh vực liên quan đến hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn theo Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trách nhiệm của UBND cấp huyện: Chỉ đạo và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước cho các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn theo Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đối với đơn vị quản lý, khai thác và sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng: Thực hiện việc quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, tổ chức việc lập lưu trữ hồ sơ nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo đúng nội dung quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 19, Điều 23 của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP./.

Nguồn: CV số 578/UBND-KTN ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh
Phùng Nhung
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh