Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Một số giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong 6 tháng cuối năm 2018

11/09/2018

(Cổng TTĐT AG)- Thời gian qua, nhiều mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012 đã thật sự phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới và khẳng định mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, các HTX trong tất cả các lĩnh vực đang trên đà phát triển theo hướng mở rộng đầu tư, tăng qui mô, tăng thu nhập cho người lao động; các HTX ứng dụng công nghệ cao ngày càng nhiều, phổ biến ở các vùng trong cả nước.

Tính đến ngày 30/6/2018, cả nước có 20.930 hợp tác xã (HTX), 57 liên hợp tác xã. Trong đó có 12.596 HTX nông nghiệp, 900 HTX giao thông vận tải, 4.000 HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – thương mại, 836 HTX xây dựng, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân và 1.417 HTX lĩnh vực khác.

Vùng Đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung nhiều HTX nhất cả nước (chiếm 27,21%); vùng Tây Nguyên ít HTX nhất cả nước (chiếm 4,72%); vùng  Đông Bắc chiếm 20,88%, vùng Tây Bắc chiếm 4,91%, vùng Bắc Trung Bộ chiếm 18,19%, vùng Nam Trung Bộ chiếm 5,31%, vùng Đông Nam Bộ chiếm 7,93% và vùng Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 10,85%. Tổng cộng có hơn 6,3 triệu thành viên là cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân, cùng khoảng 1,7 triệu lao dộng thường xuyên trong HTX.

Tuy nhiên, theo Báo cáo số 5245/BC-BKHĐT ngày 31/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2018 thì tình hình phát triển HTX còn một số tồn tại như:  HTX nông nghiệp chưa thực hiện được dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho thành viên; vẫn còn HTX chưa đăng ký lại, chuyển đổi theo Luật HTX 2012, kinh tế  tập thể phát triển còn chậm và chưa đồng đều; liên kết giữa thành viên với nhau, giữa thành viên với HTX, giữa các HTX với nhau và giữa HTX với thành phần kinh tế khác còn yếu.

Theo đó, một số giải pháp được đặt ra nhằm phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới gồm:

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về HTX để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về HTX được giao.

Ưu tiên hỗ trợ HTX để đầu tư cho bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.

Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về HTX với nhiều hình thức phù hợp, nội dung đa dạng để nâng cao nhận thức, vai trò, lợi ích thiết thực của HTX kiểu mới.

Triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX , lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ phát triển HTX trong chương trình nông thôn mới.

Tập trung xây dựng mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả, thu hút được số đông thành viên tham gia, tạo chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp./.
Bạch Kim
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh