Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Công an tỉnh An Giang Thông báo mời thầu mua trang thiết bị, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

15/03/2017

- Tên bên mời chào hàng: Công an tỉnh An Giang - Tên gói thầu: Mua trang thiết bị, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh năm 2017.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ ngày 14/03/2017 đến trước 15 giờ ngày 21/03/2017 (Trong giờ  hành chính), với khoản chi phí không hoàn lại: 1.000.000 đồng/bộ hồ sơ.

- Bảo đảm dự thầu: 15.000.000đồng (Mười lăm triệu đồng chẳn)

- Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh của ngân hàng.

- Nhận hồ sơ đề xuất nhận thầu: Trước 15 giờ ngày 21/03/2017.

- Đóng và mở hồ sơ đề xuất nhận thầu: Lúc 15 giờ ngày 21/03/2017 tại Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh An Giang.

- Địa chỉ phát hành hồ sơ: Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh An Giang; Số 1, đường Nguyễn Huệ B, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; Điện thoại: 0693.640251; Fax:  0693.640251 (Có giấy giới thiệu khi mua hồ sơ)./.

                                                                                KT.TRƯỞNG PHÒNG 

      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 


( đã ký )                                                                                           Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa
các tin khác
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh