Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang thông báo chào hàng In Sổ Theo dõi sức khỏe bà mẹ - trẻ em theo mẫu thiết kế của Bộ Y tế

13/07/2017

1. Tên gói thầu: “In Sổ Theo dõi sức khỏe bà mẹ - trẻ em”. -Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa. -Giá gói thầu: 260.000.000 đ (Hai trăm sáu mươi triệu đồng).

-Nội dung chính của gói thầu: In Sổ Theo dõi sức khỏe bà mẹ - trẻ em theo mẫu thiết kế của Bộ Y tế.


-Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.


2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: “Nhóm hoạt động về sức khỏe bè mẹ - trẻ em và làm mẹ an toàn”.


3. Nguồn vốn: Nguồn đối ứng Chăm sóc sức khỏe sinh sản của tỉnh năm 2017.


4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.


5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.


6. Thời gian phát hành hồ sơ: từ 14 giờ, ngày 21/7/2017 đến trước 14 giờ, ngày 28/7/2017 (trong giờ làm việc hành chính).


7. Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang, số 79 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.


8. Giá bán 01 bộ hồ sơ: 1.000.000 đồng.


9. Bảo đảm dự thầu : bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng: 5.200.000 đồng.


10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 28/7/2017.


11. Thời điểm mở hồ sơ đề xuất: 14 giờ, ngày 28/7/2017.

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn  Thắng

các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh