Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Đài truyền thanh huyện Tịnh Biên thông báo mời chào hàng cạnh tranh Trang bị hệ thống phòng họp trực tuyến giữa huyện và xã, thị trấn

10/11/2017

Đài truyền thanh huyện Tịnh Biên thông báo mời chào hàng cạnh tranh trong nước với các nội dung sau: - Bên mời thầu: Đài truyền thanh huyện Tịnh Biên - Tên gói thầu: Trang bị hệ thống phòng họp trực tuyến giữa huyện và xã, thị trấn.
- Nguồn vốn: Ngân sách huyện.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ 
- Thông báo trên cổng thông tin điện tử An Giang : Từ ngày 10/11/2017.
- Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/11/2017 đến thời điểm đóng hồ sơ đề xuất (trong giờ hành chính);
- Giá bán 01 bộ HSYC : 1.000.000 đồng/ hồ sơ (Một triệu đồng)
- Thời điểm đóng hồ sơ đề xuất: 14 giờ 00 phút, ngày 24/11/2017;
- Thời điểm mở  hồ sơ đề xuất: 14 giờ 30 phút, ngày 24/11/2017.
- Địa điểm phát hành HSYC: Đài truyền thanh huyện Tịnh Biên. Địa chỉ: Khóm Trà Sư – Thị trấn Nhà Bàng – Huyện Tịnh Biên – tỉnh An Giang
- Điện thoại: 0296.3.875.569
Hồ sơ đề xuất dự chào hàng cạnh tranh trong nước sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 24/11/2017, tại Đài truyền thanh huyện Tịnh Biên. Khóm Trà Sư – Thị trấn Nhà Bàng – Huyện Tịnh Biên – tỉnh An Giang 
Kính mời đại diện của các nhà thầu tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                     TRƯỞNG ĐÀI
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh