Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Công an tỉnh An Giang thông báo mời thầu: Mua trang thiết bị, vật tư nghiệp vụ phục vụ công tác đảm bảo trật tự ATGT

20/12/2016

- Tên bên mời chào hàng: Công an tỉnh An Giang. - Tên gói thầu: Mua trang thiết bị, vật tư nghiệp vụ phục vụ công tác đảm bảo trật tự ATGT. - Nguồn kinh phí: Kinh phí đảm bảo trật tự ATGT năm 2016.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.


- Phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ ngày 22/12/2016 đến trước 15 giờ ngày 29/12/2016 (Trong giờ  hành chính), với khoản chi phí không hoàn lại: 1.000.000 đồng/bộ hồ sơ.


- Bảo đảm dự thầu: 15.000.000đồng (Mười lăm triệu đồng chẳn)


- Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh của ngân hàng.


- Nhận hồ sơ đề xuất nhận thầu: Trước 15 giờ ngày 29/12/2016.


- Đóng và mở hồ sơ đề xuất nhận thầu: Lúc 15 giờ ngày 29/12/2016 tại Phòng Hậu cần- Kỹ thuật Công an tỉnh An Giang.


- Địa chỉ phát hành hồ sơ: Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh An Giang; Số 1 Nguyễn Huệ B, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; Đt: 0693.640251; Fax:  0693.640251 (Có giấy giới thiệu khi mua hồ sơ)./.

                                                                                KT.TRƯỞNG PHÒNG 
      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                                                                            Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh