Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tri Tôn thông báo mời thầu Mua sắm thiết bị dạy nghề Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tri Tôn.

10/01/2017

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tri Tôn thông báo mời chào hàng Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tri Tôn.
- Nguồn vốn: Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.


- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ .


- Thông báo trên cổng thông tin điên tử tỉnh An Giang  từ ngày 06/01/2017.


- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu : từ 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2017 đến thời điểm đóng hồ sơ đề xuất (trong giờ hành chính);


- Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VND (Một triệu đồng).


- Nhận hồ sơ đề xuất: Trước 14 giờ ngày 20/01/2017;


- Thời điểm đóng hồ sơ đề xuất: 14 giờ 00 phút, ngày 20/01/2017;

- Thời điểm mở  hồ sơ đề xuất: 14 giờ, ngày 20/01/2017.


 - Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu : Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tri Tôn. Địa chỉ: Đường Thái Quốc Hùng, Khóm 4 Thị Trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Email: ttgdtxtriton@angiang.edu.vn


Hồ sơ đề xuất dự chào hàng cạnh tranh sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ, ngày 20/01/2017, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tri Tôn. Địa chỉ: Đường Thái Quốc Hùng, Khóm 4 Thị Trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Email: ttgdtxtriton@angiang.edu.vn 


Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất dự CHCT tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


                   GIÁM ĐỐC
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh