Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Trường Năng khiếu Thể thao An Giang tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu, gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị chuyên dùng tập luyện và thi đấu môn đua thuyền

09/05/2017

Tên bên mời chào : Trường Năng khiếu Thể thao An Giang - Tên gói thầu : Mua sắm thiết bị chuyên dùng tập luyện và thi đấu môn đua thuyền

Nguồn vốn kinh phí sự nghiệp đào tạo không thường xuyên năm 2017. Trường Năng khiếu Thể thao An Giang mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện tham gia gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ yêu cầu với giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) tại Trường Năng khiếu Thể thao An Giang, Địa chỉ: Số 25 đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Số điện thoại: 02963 957129, Số Fax: 02963 957129.

Thời gian bán hồ sơ từ 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 5 năm 2017 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2017 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ đề xuất phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc bảo chi (đối với trường hợp đặt cọc) và phải được gửi đến Trường Năng khiếu Thể thao An Giang, chậm nhất là trước 16 giờ 00 phút ngày 19/5/2017 (thời điểm đóng thầu). 

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 19/5/2017 tại Trường Năng khiếu Thể thao An Giang, Địa chỉ: Số 25 đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Số điện thoại: 02963 957129, Số Fax: 02963 957129.

Trường Năng khiếu Thể thao An Giang mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

    HIỆU TRƯỞNG

           Huỳnh Quang Minh


Link Đính Kèm : CHỈ DẪN NHÀ THẦU

các tin khác
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh