Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang Thông báo mời thầu Mua sắm 02 xe ô tô 08 chỗ số tự động (hạng B)

20/01/2017

Tên bên mời chào thầu : Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang.- Tên gói thầu : Mua sắm 02 xe ô tô 08 chỗ số tự động (hạng B)

 thời gian cụ thể như sau: 


Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 8 giờ 00 phút, ngày 02/02/2017 đến trước 14 giờ ngày 14/02/2017 (trong giờ làm việc hành chính).


Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang. Số 91 - QL 91 - P.Mỹ Thạnh - TP. Long Xuyên - tỉnh An Giang. Điện thoại : 076.3831407 – 076.3832303 – Fax: 076.38323


- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Trước 14 giờ ngày 14/02/2017.


Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang kính mời các nhà thầu đến tham gia chào hàng và tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.           HIỆU TRƯỞNG


( đã ký )

các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh