Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang thông báo mời thầu: gói thầu số 1: Mua sắm 04 xe ô tô tải loại 5 tấn hạng C

11/09/2017

Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đến tham gia chào hàng gói thầu số 1: Mua sắm 04 xe ô tô tải loại 5 tấn hạng C, thời gian cụ thể như sau:
- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 8 giờ, ngày 15/09/2017 đến trước 14 giờ ngày 25/09/2017 (trong giờ làm việc hành chính).


- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Trước 14 giờ ngày 25/09/2017


- Giá bán 1 bộ HSYC : 1.000.000 đồng


Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang, địa chỉ số 246 – tỉnh lộ 943 - phường Mỹ Hoà - thành phố Long Xuyên- tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296.3832303


Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang kính mời các nhà thầu đến tham gia chào hàng và tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


           HIỆU TRƯỞNG
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh