Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Công an tỉnh An Giang thông báo mời thầu Mua trang thiết bị máy tác nghiệp cho đội tuyên truyền Phòng PX15

29/12/2016

- Tên bên mời chào hàng: Công an tỉnh An Giang. - Tên gói thầu: Mua trang thiết bị máy tác nghiệp cho đội tuyên truyền Phòng PX15.

- Nguồn kinh phí: Kinh phí thường xuyên.


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.


- Phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ ngày 29/12/2016 đến trước 15 giờ ngày 09/01/2017 (Trong giờ  hành chính), với khoản chi phí không hoàn lại: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.


- Bảo đảm dự thầu: 3.000.000đồng (Ba triệu đồng chẳn)


- Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh của ngân hàng.


- Nhận hồ sơ đề xuất nhận thầu: Trước 15 giờ ngày 09/01/2017.


- Đóng và mở hồ sơ đề xuất nhận thầu: Lúc 15 giờ ngày 09/01/2017 tại Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh An Giang.
- Địa chỉ phát hành hồ sơ: Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh An Giang; Số 1 Nguyễn Huệ B, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; Đt: 0693.640251; Fax:  0693.640251 (Có giấy giới thiệu khi mua hồ sơ)./.

                                                                                KT.TRƯỞNG PHÒNG 

      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


( đã ký )


                                                                           Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh