Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang Thông báo mời thầu Mua sắm 04 xe ô tô tải loại 5,5 tấn (hạng C)

08/02/2017

Tên bên mời chào hàng Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang Tên gói thầu Mua sắm 04 xe ô tô tải loại 5,5 tấn (hạng C)

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:  từ 08 giờ ngày 16 tháng 02 năm 2017 đến trước 14 giờ ngày 26 tháng 02 năm 2017.


- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: tại Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang. Số 91 - QL 91 - P.Mỹ Thạnh - TP. Long Xuyên - tỉnh An Giang. Điện thoại : 076.3831407 – 076.3832303.  Fax: 076.3832303.


- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2017


- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 02 năm 2017.


Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang kính mời các nhà thầu đến tham gia đấu thầu và tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                 

 HIỆU TRƯỞNG 


                            ( đã ký ) 


                 Phan Thành Nghiệp

các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh