Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thanh tra Sở giao thông vận tải An Giang Thông báo Về việc mời chào hàng cạnh tranh Mua sắm trang phục thanh tra ngành Giao thông vận tải năm 2017

21/06/2017

Tên bên mời chào hàng : Thanh tra Sở giao thông vận tải An Giang- Tên gói thầu: Mua sắm trang phục thanh tra ngành Giao thông vận tải năm 2017.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 01 túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ ngày 27/6/2017 đến trước 14 giờ ngày 05/7/2017 (trong giờ hành chính).

Giá hồ sơ yêu cầu chào hàng: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng).

Nhận hồ sơ đề xuất: trước 14 giờ ngày 05/7/2017.

Hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất: trước 14 giờ ngày 05/7/2017 tại Thanh tra Sở giao thông vận tải An Giang (Số 91 - Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). 

Đóng hồ sơ đề xuất: lúc 14 giờ ngày 05/7/2017.

Mở hồ sơ đề xuất: lúc 14 giờ 05 phút ngày 05/7/2017.

Địa chỉ phát hành: Thanh tra Sở giao thông vận tải An Giang (Số 91, Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.831720, Fax: 02963.831603)./.

                                                                          An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2017

                                                                         Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

                                                                                     CHÁNH THANH TRA


 ( đã ký )


                                                                                            Trần Nhựt Qui

các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh