Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Uỷ Ban Nhân Dân phường Mỹ Bình thông báo mời thầu Nâng cấp đường Nguyễn Du

28/11/2017

1. Tên gói thầu: Nâng cấp đường Nguyễn Du (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) - Loại gói thầu: Xây lắp x Mua sắm hàng hóa  Phi tư vấn  Hỗn hợp 
- Nội dung chính của gói thầu: Tổng chiều dải tuyến: 840m;Tốc độ tính toán: 40km/h;Tải trọng thiết kế: 10T; Độ dốc ngang mặt đường i=2%;Độ dốc ngang vỉa hè i=1,5%;Tổng số bồn trồng cây: 37; Tổng số hố ga: 49 cái; Sơn kẻ vạch giao thông theo đúng qui định hiện hành.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày

2. Tên dự án: Nâng cấp đường Nguyễn Du

3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Long Xuyên

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2017 đến trước 14h ngày 13 tháng 12 năm 2017.

7. Địa điểm phát hành HSMT: 07 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoạ/fax/email: 02963.954065

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: 57.000.000đ (Năm mươi bảy triệu đồng) Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh do ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 13 tháng 12 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 13tháng 12 năm 2017

Mỹ Bình, ngày 24 tháng 11 năm 2017
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh