Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang - Sở Tài chính Thông báo mời thầu Mua sắm tài sản phục vụ công tác của các cơ quan tổ chức và đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017

28/06/2017

- Tên bên mời chào hàng : Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang - Tên gói thầu : Mua sắm tài sản phục vụ công tác của các cơ quan tổ chức và đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017

I. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị thực hiện mua sắm: Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang.

2. Địa chỉ: Số 27-29 đường Huỳnh Văn Hây, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3. Điện thoại: 02963.954638 - 02963.954119 Fax: 02963.954637

4. Tên dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác của các cơ quan tổ chức và đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017.

5. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017.

II. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:


Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà

Phương  thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói thầu số 05: Mua sắm tài sản

Nguồn mua sắm tập trung năm 2017

Đấu Thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

Quý II÷III

2017

Trọn gói

90 ngày


Trân trọng kính chào./.GIÁM ĐỐC


(đã ký)


Nguyễn Thiện Hữu
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh