Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Lịch cúp điện ngày 19 tháng 02 năm 2017

10/02/2017

Từ 6 giờ đến 7 giờ: Một phần xã Khánh Hòa (ấp Khánh Mỹ, Khánh Bình), huyện Châu Phú.

Từ 6 giờ đến 7 giờ: Xã Khánh Hòa, Mỹ Đức, Mỹ Phú, huyện Châu Phú.

Từ 6 giờ đến 16 giờ: Một phần xã Bình Hòa, An Hòa (khu vực một phần khu Công nghiệp Bình Hòa, và quốc lộ 91 từ cổng khu Công nghiệp đến cầu Bình Hòa, Rạch Bình Hòa), huyện Châu Thành.

Từ 6 giờ đến 16 giờ: Một phần xã Bình Hòa (khu vực từ ngã 3 Lộ tẻ đến ban Công trình công cộng), xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành.

Từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút: Phường Vĩnh Nguơn, phường A (khu vực chợ Châu Đốc, khóm 1, 2, 3, 4 Châu Thạnh), TP. Châu Đốc.

Từ 6 giờ đến 17 giờ: Phường Châu Phú B, Núi Sam, Vĩnh Mỹ, xã Vĩnh Châu, Vĩnh Tế, phường Châu Phú A (trừ khu vực chợ Châu Đốc, Khóm 1, 2, 3, 4 Châu Thạnh), TP. Châu Đốc.

Từ 6 giờ đến 7 giờ: Thị trấn An Châu, xã Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Lợi, một phần xã Bình Hòa (khu vực từ cầu út Xuân đến Lộ Tẻ), huyện Châu Thành.

Từ 6 giờ đến 7 giờ: Xã An Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận, Tân Phú, Vĩnh Bình, Vĩnh An, xã Bình Hòa (từ chùa Kỳ Viên đến Cần Đăng), huyện Châu Thành.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần phường Mỹ Thới, Mỹ Thạnh (khu vực từ cống Bà Thứ đến cầu

Cái Sắn phía bên trái quốc lộ 91), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 18 giờ: Xã Hội An, Mỹ An, An Thạnh Trung, thị trấn Mỹ Luông, một phần xã Hòa An, Mỹ An, huyện Chợ Mới.

Từ 9 giờ đến 14 giờ: Xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, xã Long Điền A (trừ ấp Long Hòa), huyện Chợ Mới.

Từ 11 giờ đến 13 giờ: Xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc, Phú Hữu, huyện An Phú. Xã Long An, Châu Phong, Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa, Phú Lộc, Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu.

Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ: Một phần xã Khánh Hòa (khu vực ấp Khánh An, Khánh Thuận, Khánh Lợi, Khánh Châu, Khánh Phát), xã Mỹ Đức (khu vực ấp Mỹ Chánh, Mỹ Phó, Mỹ Thiện, dọc theo quốc lộ 91), xã Mỹ Phú (khu vực ấp Mỹ Thuận, Mỹ Lợi), huyện Châu Phú.

Từ 17 giờ đến 18 giờ: Xã An Phú, Xuân Tô, An Nông, An Cư, một phần xã Thới Sơn (Phum Huỳnh Luỳnh), xã Nhơn Hưng (ấp Đông Hưng), thị trấn Nhà Bàng (khóm Hòa Hưng), huyện Tịnh Biên.

Từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút: Phường Vĩnh Nguơn, phường A (khu vực chợ Châu Đốc, khóm 1, 2, 3, 4 Châu Thạnh), TP. Châu Đốc.

Từ 17 giờ đến 18 giờ: Thị trấn An Châu, xã Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Lợi, một phần xã Bình Hòa (khu vực từ cầu út Xuân đến Lộ Tẻ), huyện Châu Thành.

Từ 17 giờ đến 18 giờ: Xã An Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận, Tân Phú, Vĩnh Bình, Vĩnh An, xã Bình Hòa (từ chùa Kỳ Viên đến Cần  Đăng), huyện Châu Thành.

các tin khác
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh