Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Lịch cúp điện ngày 25 tháng 01 năm 2017

23/01/2017

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Phum Vĩnh Thượng, xã An Cư, huyện Tịnh Biên.

Từ 8 giờ đến 12 giờ 30 phút: Khu dân cư Lộ Mới Xuân Tô, huyện Tịnh Biên.

Từ 9 giờ đến 17 giờ: Xã Long Giang, một phần xã Nhơn Mỹ (Chợ Sơn Đốt đến Cầu Bà Bóng), huyện Chợ Mới.

Từ 11 giờ đến 13 giờ: Xã Khánh An, Khánh Bình, huyện An Phú.

Từ 11 giờ đến 13 giờ: Một phần thị trấn Chi Lăng, xã Văn Giáo (khu vực cặp kêng Trà Sư), xã Núi Voi, Tân Lập, Tân Lợi (khu vực cặp kênh Xáng Cụt), huyện Tịnh Biên.

Từ 11 giờ đến 16 giờ: Ấp Tân Thuận,  xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên.

Từ 11 giờ đến 13 giờ: Thị trấn Chi Lăng, xã Văn Giáo, Vĩnh Trung, Tân Lợi, An Hảo, huyện Tịnh Biên.

Từ 13 giờ đến 17 giờ: Xã An Nông, An Cư và khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.

các tin khác
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh