Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Lịch cúp điện ngày 24 tháng 01 năm 2017

23/01/2017

Từ 7 giờ đến 11 giờ: Xã Bình Thạnh Đông, Phú Bình, huyện Phú Tân.

Từ 7 giờ 30 phút đến 14 giờ: Đường Vĩnh Xuyên từ phường Đội Núi Sam đến Bến Vựa, khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc.

Từ 7 giờ 30 phút đến 15 giờ: Một phần xã Bình Hòa, An Hòa (khu vực rạch Bình Hòa từ Phu thờ đến Phú An), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Phú Long (dọc kênh sườn 3 Phú Long), huyện Phú Tân.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Ấp Bình Quý, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Một phần xã An Phú (khu vực Sóc Tà Ngáo), huyện Tịnh Biên.

Từ 11 giờ đến 13 giờ: Xã Phú Thọ, Phú An, huyện Phú Tân.

Từ 11 giờ đến 13 giờ: Thị trấn Tịnh Biên, Xã An Nông, An Cư, một phần xã An Phú (khu vực quốc lộ 91), huyện Tịnh Biên.

Từ 11 giờ đến 14 giờ: Thị trấn Phú Mỹ, xã Tân Trung, Tân Hòa, một phần xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân.

các tin khác
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh