Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

UBND tỉnh An Giang triển khai thực hiện chủ trương giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm T2

19/03/2018

(cổng ttđt ag)- Ngày 16/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có Công văn triển khai chủ trương giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm T2 theo văn bản 2460/BGTVT-ĐTCT ngày 12/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải. Về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 2460/BGTVT-ĐTCT ngày 12/3/2018 của Bộ Giao thông Vận tải.
 

Trạm thu phí T2

Cụ thể theo văn bản 2460/BGTVT-ĐTCT, Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận chủ trương giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL91 đoạn Km14+000 đến Km50+889 theo hình thức hợp đồng BOT. Do tính chất của Dự án, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất chủ trương giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ thuộc Dự án trên cơ sở đề nghị của  Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 1106/TCĐBVN-TC ngày 28/02/2018 được Nhà đầu tư thống nhất tại Biên bản họp ngày 29/01/2018 (bao gồm cả việc giảm mức giá 50% cho các phương tiện được Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo tại mục 2 văn bản số 1106/TCĐBVN-TC ngày 28/02/2018.

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án phối hợp với các địa phương kiểm tra đảm bảo các đối tượng, phạm vi, tỷ lệ giảm giá đúng theo quy định nêu trên và thực hiện áp dụng việc giảm giá tại trạm thu giá dự án khi đủ các điều kiện.

Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án chịu trác nhiệm thống nhất với Ngân hàng cho vay vốn dự án để có sự đồng thuận của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan địa phương phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án trong quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, thống kê phương tiện giảm giá đúng đối tượng; tuyên truyền, có giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông, bảo đảm không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở trong hoạt động thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 18/01/2018 ./.


Nguồn: CV 1166/VPUBND-KTN ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh
Phùng Nhung
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh