Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (22/09/2017)

 

Lễ công bố Quyết định điều động, luân chuyển cán bộ Huyện ủy Châu Thành (21/09/2017)

 

Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (21/09/2017)

 

Phú Tân tổng kết công tác bầu cử trưởng, phó trưởng ấp nhiệm kỳ 2017-2020 (21/09/2017)

 

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang (19/09/2017)

 

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (15/09/2017)

 

Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử: Kênh tra cứu thông tin tờ khai hải quan nhanh nhất (15/09/2017)

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, BTVTU và các chức danh chủ chốt của tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 - 2026 (13/09/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh