Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

Mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang (16/11/2017)

 

Tổ chức lớp Tập huấn Văn phòng điện tử (VIC) và một cửa điện tử (MCC) tại thành phố Châu Đốc (15/11/2017)

 

Hoàn thành kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản trước 31/12/2017 (15/11/2017)

 

An Giang triển khai thực hiện công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử (15/11/2017)

 

An Giang triển khai dịch vụ thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến (14/11/2017)

 

Xây dựng nền hành chính thành phố Long Xuyên chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả và vì dân (14/11/2017)

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang điều tra xã hội học công tác cải cách hành chính năm 2017 (13/11/2017)

 

Tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2018 (13/11/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh