Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

Nhiều chủ trương, chính sách của Chính phủ tác động lớn đến doanh nghiệp trong năm 2018 (23/01/2018)

 

Mô hình dữ liệu và danh mục mã số đơn vị hành chính Việt Nam dưới dạng trao đổi XML (23/01/2018)

 

Tịnh Biên: đầu tư 500 triệu xây dựng hệ thống họp trực tuyến (19/01/2018)

 

Tòa án nhân dân tỉnh ra mắt hệ thống quan sát phiên tòa (19/01/2018)

 

Ứng dụng chữ ký số khi tham gia dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước (19/01/2018)

 

Đồng ý chủ trương để Viettinbank An Giang triển khai dịch vụ thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh (19/01/2018)

 

Năm 2018, An Giang phấn đấu có tối thiểu 85% số người được khảo sát hài lòng đối với các dịch vụ do cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh cung cấp (16/01/2018)

 

Quy định về thủ tục xử lý nguồn tin tội phạm của Viện kiểm sát quân sự trung ương (16/01/2018)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh