Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

Ký kết thỏa thuận giữa Bưu điện tỉnh An Giang với UBND huyện Phú Tân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện (21/07/2017)

 

Hiệu quả mô hình "một cửa" liên thông ở An Giang (20/07/2017)

 

Đăng ký chứng thư số cá nhân tham gia dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước (20/07/2017)

 

Thẩm quyền và trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ trong việc giải quyết khiếu nại (20/07/2017)

 

Kết quả tổng kết 5 năm thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (19/07/2017)

 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính cấp xã, phường, thị trấn (19/07/2017)

 

Tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (19/07/2017)

 

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (18/07/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh