Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

076.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

An Giang phát động thi đua ứng dụng Công nghệ thông tin gắn với Cải cách hành chính năm 2017 (26/05/2017)

 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính năm 2017 (23/05/2017)

 

Cách tính mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội (22/05/2017)

 

An Giang: Đẩy mạnh tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (16/05/2017)

 

Các sở, ngành tỉnh phải thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh (12/05/2017)

 

Triển khai công tác bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 - 2020 (11/05/2017)

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trao quyết định cán bộ lãnh đạo thuộc diện quản lý (11/05/2017)

 

Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh An Giang (11/05/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh