Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

076.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

ĐBQH tỉnh An Giang triển khai giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016” (24/02/2017)

 

Phú Tân: Quan tâm cải cách thủ tục hành chính và đơn giản hóa thủ tục trên tất cả lĩnh vực (24/02/2017)

 

Cải cách bộ máy hành chính nhà nước- khung chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện (23/02/2017)

 

An Giang đẩy nhanh tiến độ bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động (20/02/2017)

 

An Giang: Kế hoạch Công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh (20/02/2017)

 

Triển khai trước dịch vụ công trực tuyến sử dụng thường xuyên (20/02/2017)

 

Phú Tân tổng kết công tác Tư pháp năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017 (17/02/2017)

 

Hoạt động Tư pháp góp phần thực thi hiệu quả chính sách pháp luật (16/02/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh