Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

Bộ Thông tin và Truyền thông: Công bố 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành (23/04/2018)

 

Năm 2018, An Giang phấn đấu điểm số PCI đạt mức 65 điểm và trở lại nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá hoặc tốt (23/04/2018)

 

Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang sẽ bắt đầu vận hành vào ngày 04/5/2018 (19/04/2018)

 

An Giang: 20 tỷ đồng đầu tư máy tính, trang thiết bị và chuyển đổi dữ liệu hộ tịch (19/04/2018)

 

Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (19/04/2018)

 

An Giang: 75 trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2018 (18/04/2018)

 

Công bố 17 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản và lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp (17/04/2018)

 

Tạm giao biên chế công chức và số lượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 (17/04/2018)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh